Zamówienia publiczne

11.12.2023 Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich
Zapytanie ofertowe
Formularz asortymentowo-cenowy

17.11.2023 Zamawiający: Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego o w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne pn.:

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2023/2024 – od stycznia do czerwca 2024 r.

Znak sprawy: ZZSPO.392.4.ZP1/11/2023

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym:
https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania:
ocds-148610-4bfd51ec-8529-11ee-9aa3-96d3b4440790

PRZETARG UNIEWAŻNIONY!
16.11.2023 Zamawiający: Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego o w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne pn.: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2023/2024 – od stycznia do czerwca 2024 r. Znak sprawy: ZZSPO.392.3.ZP1/11/2023 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator postępowania:

ocds-148610-e3cbea2e-7d3e-11ee-9aa3-96d3b4440790

22.08.2023 Zakup i dostawa artykułów żywnościowych warzyw i owoców do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2023/2024 – od września do grudnia 2023 r.

zapytanie ofertowe 3941.6.2023 warzywa i owoce- załącznik nr 4

umowa warzywa i owoce -23

wycena warzywa i owoce ZSSPO.3941.6.2023

27.06.2023 Zamawiający: Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego o w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne pn.:

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2023/2024 – od września do grudnia 2023 r.

Znak sprawy: ZZSPO.392.2.ZP1/06/2023
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator postępowania:

ocds-148610-a1776d64-1458-11ee-9aa3-96d3b4440790

22.02.2023 Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa środki czystości 2023

29.11.2022 Informacja o wyborze ofert i unieważnieniu
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa artykułów
żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach
Śląskich w roku szkolnym 2022/23 – od stycznia do czerwca 2023.

Informacja o wynikach zamówienia

29.11.2022 Korekta informacji z otwarcia ofert
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa artykułów
żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich
w roku szkolnym 2022/23 – od stycznia do czerwca 2023.

info z otwarcia – KOREKTA

18.11.2022 Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert 18.11.22

09.11.2022 Ogłoszenie o zamówieniu:

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2022/23 – od stycznia do czerwca 2023.

DO POBRANIA:

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Formularze asortymentowo-cenowe exel (1)

Umowa ZSS_-1wz

Specyfikacja warunków zamówienia wraz formularzem oferty i oświadczeniem art. 125

Ogłoszenie o zamówieniu (2)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/44c75275-9252-4135-9106-68bf7dce4876

13.07.2022 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2022/23 – od września do grudnia.

Załączniki: (KLIK)

Specyfikacja warunków zamówienia – sprostowanie (KLIK)
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (KLIK)
Informacja z otwarcia ofert (KLIK)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/55f6db64-cf53-4322-9a6a-5fe9968d7a63

8.12.2021 Zapytanie cenowe pn.: Zakup profesjonalnego zespołu urządzeń do pielęgnacji boiska z nawierzchnią syntetyczną. (KLIK)

6.12.2021 Informacja o wyniku postępowania Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich w 2022 r. (KLIK)

27.12.2021 Informacja  otwarcia ofert (KLIK)

26.11.2021 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (KLIK)

18.11.2021 DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W 2022 R.

ocds-148610-8c3e299d-47cb-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
DOKUMENTY DO POBRANIA (KLIK)

8.09.2021 Wynik postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W 2021 R. (KLIK)

12.08.2021 Informacja z otwarcia ofert DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W 2021 R. (KLIK)

11.08.2021 Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W 2021 R. (KLIK)

3.08.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W 2021 R.

identyfikator postępowania w miniportalu:
13420e69-5ee1-4a95-b498-4ec39a63e8f6
DOKUMENTY DO POBRANIA (KLIK)

7.01.2020 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W 2020 ROK” CZĘŚĆ 5 I 7. (KLIK)

31.12.2019 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W 2020 ROK”. (KLIK)

18.12.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W 2020 ROK”. (KLIK)

9.12.2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) „DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W 2020 ROK”. (KLIK)

Na podst.  art. 13 a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843) Zespół Szkół Sportowych ul. Mikołaja 3, 41-106 Siemianowice Śląskie Plan zamówień publicznych w 2019 r. dot. zamówień 2020 r.

Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb Wartość szacunkowa zamówienia w PLN zł netto Przewidywany termin wszczęcia postępowania
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych      dla Zespołu  Szkół Sportowych
ul. Mikołaja 3, 41-106 Siemianowice Śląskie
DOSTAWA PN. na podst art.39 Ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 392 558,62  złwg. kursu euro 4,311791 044,98  EURO Grudzień  2019 R.

3.12.2018 Postępowanie w sprawie 392.2.2018 – zapytanie o cenę (KLIK)

30.11.2018 Informacja w sprawie 392.2.2018 (KLIK)

Na podstawie art. 13a ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych informuje, iż w roku 2017 zamierza przeprowadzić postepowanie o udzielenie zamówienia: na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej. Powyższe zamówienie na dostawę będzie realizowane w trybie zapytania o cenę w IV kwartale 2017r.

5.12.2017 Informacja w sprawie 392.2.2017 (strona1 strona2)

27.11.2017Informacja w sprawie 392.2.2017 (klik)

28.11.2016 Informacja w sprawie 392.2.2016 (klik)

5.11.2016 Informacja w sprawie 392.2.2016 (klik)

14.12.2015r. Dot.: postępowania przetargowego nr ZSSPO.392.3.2015
Dyrektor Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych zawiadamia:
najkorzystniejszymi  ofertami  w  postępowaniu  przetargowym na „Dostawę artykułów do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich są oferty złożone przez:

część 2 – dostawy mięsa i wędlin

Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy S.J.
41-922 Radzionków, ul. Szybowa 3
ilość uzyskanych pkt. – 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 2 ofertę złożyła również:

FSP Gastro Sp z o.o.
41-100 Siemianowice Śl., ul. Powstańców 13
ilość uzyskanych pkt. – 91,55

część 3 – dostawy mrożonek

Studio Smaku Beata Szlendak
40-423 Katowice, pl. Wyzwolenia 11/11
ilość uzyskanych pkt. – 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 3 ofertę złożyli również:

Hurtownia Mrożonek Śnieżynka Renata Idzikowska
56-500 Syców, Ślizów 93
ilość uzyskanych pkt. – 87,18
Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy S.J.
41-922 Radzionków, ul. Szybowa 3
ilość uzyskanych pkt. – 85,76

część 4 – dostawy nabiału

Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy S.J.
41-922 Radzionków, ul. Szybowa 3
ilość uzyskanych pkt. – 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 4 ofertę złożyła również:

Studio Smaku Beata Szlendak
40-423 Katowice, pl. Wyzwolenia 11/11
ilość uzyskanych pkt. – 90,43

część 5 – dostawy pieczywa

PPHU Maja M. Buchta, J. Sularz
41-103 Siemianowice Śl., ul. Michałkowicka 107
ilość uzyskanych pkt. – 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 5 ofertę złożył również:

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy A. Ścigała
41-106 Siemianowice Śl, ul. Bytkowska 3
ilość uzyskanych pkt. –79,74

część 6 – dostawy przypraw, produktów sypkich, przetworów, konserw, napoi

Studio Smaku Beata Szlendak
40-423 Katowice, pl. Wyzwolenia 11/11
ilość uzyskanych pkt. – 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 6 ofertę złożyli również:

Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy S.J.
41-922 Radzionków, ul. Szybowa 3
ilość uzyskanych pkt. – 93,22

część 7 – dostawy warzyw i owoców

Silwawit Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śl., ul. Brzozowa 1
ilość uzyskanych pkt. – 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 7 ofertę złożyli również:

Warzywa – Owoce Krawczyk Zbigniew
41-106 Siemianowice Śl., ul. Niepodległości 23b
ilość uzyskanych pkt. – 90,20

część 1 – dostawy garmażerii

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części 1.

02.12.2015r. Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych informuje, iż wszczęto postępowanie w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa artykułów do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części:

Część 1 – dostawy garmażerii

Część 2 – dostawy mięsa i wędlin

Część 3 – dostawy mrożonek

Część 4 – dostawy nabiału i tłuszczów

Część 5 – dostawy pieczywa

Część 6 –  dostawy przypraw, produktów sypkich, przetworów, konserw, napoi

Część 7 –dostawy warzyw i owoców

Oferty należy składać w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich do dnia 10.12.2015r. do godziny 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich w Gabinecie Dyrektora w dniu 10.12.2015r. o godzinie 10.15.

SIWZ dostępna jest w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich.

20.07.2015r. Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych informuje, iż wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont sali gimnastycznej wraz z szatniami i węzłem sanitarnym w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich”.

WYBÓR OFERTY

OGLOSZENIE

OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA

Informujemy, iż uległa zmianie data składania ofert. Oferty można składać do 5.08.2015 do godz. 10.00.

SIWZ

SIWZ WERSJA OBOWIĄZUJĄCA

Instalacja elektryczna

Instalacja CO i wod-kan

remont_sali_gimnastycznej_wraz_z_zapleczami_PRZEDMIAR

specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot

Rysunki

Oferty należy składać w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich do dnia 4.08.2015r. do godziny 9.00

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich w dniu 4.08.2015r. o godzinie 10.00.

SIWZ dostępna jest w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich.