Zarządzenia i ogłoszenia Dyrektora

2.V.2018 Zarządzenie Dyrektora ZSS w sprawie regulaminu udzielania dostępu do informacji publicznej

15.X.2020 ZARZĄDZENIE NR 36.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

15.X.2020 ZARZĄDZENIE NR 37.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

21.X.2020 Zarządzenie nr 39.ZSSPO.2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Sportowych ze względu na sytuację epidemiologiczną (KLIK)

26.X.2020 ZARZĄDZENIE NR 40.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie SPOSOBU I TRYBU REALIZAJI NAUCZANIA ZDALNEGO ORAZ CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ ORAZ ZASAD ZALICZANIA DO WYMIARU GODZIN POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ LUB INNEGO SPOSOBU KSZTAŁCENIA (KLIK)

26.X.2020 ZARZĄDZENIE NR 41.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie SPOSOBU I TRYBU REALIZAJI NAUCZANIA ZDALNEGO ORAZ CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

3XI2020 ZARZĄDZENIE NR 42.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH E WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

4XI2020 ZARZĄDZENIE NR 43.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH E WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

9XI2020 ZARZĄDZENIE NR 44.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie SPOSOBU I TRYBU PROWADZENIA NAUCZANIA ZDALNEGO ORAZ CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH E WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

7XII2020 ZARZĄDZENIE NR 47.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie SPOSOBU I TRYBU PROWADZENIA NAUCZANIA ZDALNEGO ORAZ CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH E WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

11XII2020 ZARZĄDZENIE NR 48.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie USTALENIA SPOSOBU WYSTAWIENIA OCENY Z ZACHOWANIA ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W TRAKCIE REALIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH E WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

15XII2020 ZARZĄDZENIE NR 49.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie USZCZEGÓŁOWIENIA ZASAD DOTYCZĄCYCH NAUCZANIA ZDALNEGO W TRAKCIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH E WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

26I2021 ZARZĄDZENIE NR 6.ZSSPO.2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie USZCZEGÓŁOWIENIA ZASAD DOTYCZĄCYCH NAUCZANIA ZDALNEGO W TRAKCIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH E WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

2III2021 ZARZĄDZENIE NR 8.ZSSPO.2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie USZCZEGÓŁOWIENIA ZASAD DOTYCZĄCYCH NAUCZANIA ZDALNEGO W TRAKCIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH E WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK) ZAŁĄCZNIK NR 1 (KLIK)

9.III2021 ZARZĄDZENIE NR 10.ZSSPO.2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie powołania KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁSPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH (KLIK)

18.III2021 ZARZĄDZENIE NR 11.ZSSPO.2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie
SPOSOBU I TRYBU REALIZAJI NAUCZANIA ZDALNEGO ORAZ CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ ORAZ ZASAD ZALICZANIA DO WYMIARU GODZIN POSZCZEGÓLNYCH  ZAJĘĆ REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ LUB INNEGO SPOSOBU KSZTAŁCENIA (KLIK)

23.III.2021 ZARZĄDZENIE NR 12.ZSSPO.2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

12.IV.2021 ZARZĄDZENIE NR 13.ZSSPO.2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ  SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

ZARZĄDZENIE NR 15.ZSSPO.2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie WZNOWNIENIA ZAJĘĆ SPORTOWYCH REALIZOWANYCH W SZKOLE SPORTOWEJ (KLIK)

21.V.2021 ZARZĄDZENIE NR 19.ZSSPO.2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie SPOSOBU I TRYBU REALIZAJI NAUCZANIA ZDALNEGO ORAZ CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ ORAZ ZASAD ZALICZANIA DO WYMIARU GODZIN POSZCZEGÓLNYCH  ZAJĘĆ REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ LUB INNEGO SPOSOBU KSZTAŁCENIA (KLIK)

ZARZĄDZENIE NR 52.ZSSPO.2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

ZARZĄDZENIE NR 6.ZSSPO.2022 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)