Podstawowe dane:

Nazwa: Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich
Adres: 41-106 Siemianowice Śląskie ul. Mikołaja 3
Telefony:  (32) 220-08-00 - Budynek A
               (32) 220-12-07 - Budynek B
E-mail: sekretariat@zss-siemianowice.pl
Strona internetowa: www.zss-siemianowice.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza SEKAP:
Adres elektroniczny do doręczeń: https://www.sekap.pl/id/55943


Zakres działania:

W skład Zespołu Szkół Sportowych wchodzą:

- Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Plac Skrzeka i Wójcika 4 - Budynek B
- V Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi ul. Mikołaja 3 - Budynek A

Baza dydaktyczna szkoły:

- 2 sale sportowe, siłownia, boisko, basen kryty
- 3 pracownie komputerowe
- 2 świetlice szkolne
- Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
- stołówka
- pracownie językowe
- pracownie ogólne
- biblioteki szkolne

Struktura organizacyjna:

Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich:

- dyrektor szkoły- mgr Bogusław Szopa
- wicedyrektor szkoły- mgr Radosław Szymański
- wicedyrektor szkoły- mgr Katarzyna Duda - Trzcińska
- wicedyrektor szkoły- mgr Joanna Janta

- kierownik administracyjno- gospodarczy- Agata Gądek
- główny księgowy- mgr Elżbieta Buchwald
- koordynator do spraw dostępności- Aneta Suliga e-mail: suligaa@zss-siemianowice.pl
tel. (32) 220-08-00 w. 42


Liczba miejsc: 898
Liczba oddziałów: 41

Czas pracy: 6:45- 15:50

Podstawa prawna:

AKT ZAŁOŻYCIELSKI: szkoła założona w 2002 roku
Uchwała Nr
Statut Zespołu Szkół Sportowych

RODO -Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Sportowych jest pani Aleksandra Cnota – Mikołajec, adres e-mail: iodo@zss-siemianowice.pl


Załatwiane sprawy:


Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych przyjmuje strony:
- po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Wicedyrektor mgr Radosław Szymański przyjmuje strony:
- po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Wicedyrektor mgr Katarzyna Duda przyjmuje strony:
- po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Wicedyrektor mgr Joanna Janta przyjmuje strony:
- po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

 Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku:

- Szkoła Podstawowa nr 8 i VLO (Budynek A):  poniedziałek- piątek: 7:00- 15:00
- Szkoła Podstawowa nr 8 (Budynek B):           poniedziałek- piątek: 7:30- 15:15

Pedagog- mgr Małgorzata Bonarska

Godziny:

Poniedziałek       12.05 – 16.05                 

Wtorek                7.00 - 11.30              

Środa                12.05 – 17.05              

Czwartek             7.00 – 11.30              

Piątek                12.05 – 16.05  

Konsultacje dla rodziców możliwe w innych godzinach po wcześniejszym umówieniu

Psycholog- mgr Romana Jakubczyk

Godziny:

Poniedziałek  11.00 - 15.00, 17.00 - 18.00 (konsultacje dla rodziców)

Wtorek           7.00 - 11.00

Środa             7.00 - 11.00

Czwartek      11.00 - 15.00
Piątek           11.00 - 15.00

Pedagog- mgr Aneta Cygan

Godziny:

Poniedziałek     13.00 - 17.00

Wtorek            13.00-16. 00

Środa              12.00- 17.00

Czwartek           7.30 -11.00
Piątek                7.30 - 16.00 


Pedagog- mgr Barbara Urbaniak

Godziny:

Poniedziałek      7.30 - 11.00

Wtorek            11.00 - 15.50

Środa              11.00 - 16.00

Czwartek         12.00 - 16.45

Piątek             10.00 - 11.55

Psycholog- mgr Paulina Gałek

Godziny:

Poniedziałek         7.30 – 9.30  
                         13.00 – 16.00
Wtorek               13.00 – 16.00
Środa                   7.30 – 11.30
Czwartek            13.00 – 17.00
Piątek                   7.30 – 11.30
    

Świetlica Budynek B: codziennie 6:45- 17:00

Plan pracy pielęgniarki w Zespole Szkół Sportowych

Budynek A
poniedziałek – 7:25 – 9:25    oraz 10:30 – 15:00
wtorek –         7:25 – 15:00
środa –           7:25 – 15:00
czwartek –      7:25 – 15:00
piątek –        11:10 – 15:20

Budynek B
poniedziałek –  7:25 – 10:25
środa –            7:25 – 15:00
piątek –           7:25 – 15:00Mienie i finanse:

Bilans jednostki budżetowej (KLIK)

Informacja dodatkowa (KLIK)

Rachunek zysków i strat jednostki (KLIK)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (KLIK)


Zarządzenia i ogłoszenia Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych:

2.V.2018 Zarządzenie Dyrektora ZSS w sprawie regulaminu udzielania dostępu do informacji publicznej

Oferty pracy:

17.XII.2018 Wyniki naboru na stanowisko referent w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich

4.XII.2018 Wyniki I etapu naboru kandydatów na stanowisko referenta w Zespole Szkół Sportowych

16.XI.2018 Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko referenta w Zespole Szkół Sportowych

Kwestionariusz osobowy do pobrania (KLIKNIJ)

10.IV.2015 ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Sportowych

29.IV.2015 Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Sportowych

15.X.2020 ZARZĄDZENIE NR 36.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

 

15.X.2020 ZARZĄDZENIE NR 37.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

 

21.X.2020 Zarządzenie nr 39.ZSSPO.2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Sportowych ze względu na sytuację epidemiologiczną (KLIK)

 

26.X.2020 ZARZĄDZENIE NR 40.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie SPOSOBU I TRYBU REALIZAJI NAUCZANIA ZDALNEGO ORAZ CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ ORAZ ZASAD ZALICZANIA DO WYMIARU GODZIN POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ LUB INNEGO SPOSOBU KSZTAŁCENIA (KLIK)

 

26.X.2020 ZARZĄDZENIE NR 41.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie SPOSOBU I TRYBU REALIZAJI NAUCZANIA ZDALNEGO ORAZ CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

 

3XI2020 ZARZĄDZENIE NR 42.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH E WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

 

4XI2020 ZARZĄDZENIE NR 43.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH E WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

 

9XI2020 ZARZĄDZENIE NR 44.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie SPOSOBU I TRYBU PROWADZENIA NAUCZANIA ZDALNEGO ORAZ CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH E WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

 

7XII2020 ZARZĄDZENIE NR 47.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie SPOSOBU I TRYBU PROWADZENIA NAUCZANIA ZDALNEGO ORAZ CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH E WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

 

11XII2020 ZARZĄDZENIE NR 48.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie USTALENIA SPOSOBU WYSTAWIENIA OCENY Z ZACHOWANIA ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W TRAKCIE REALIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH E WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

 

15XII2020 ZARZĄDZENIE NR 49.ZSSPO.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie USZCZEGÓŁOWIENIA ZASAD DOTYCZĄCYCH NAUCZANIA ZDALNEGO W TRAKCIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH E WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

 

26I2021 ZARZĄDZENIE NR 6.ZSSPO.2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie USZCZEGÓŁOWIENIA ZASAD DOTYCZĄCYCH NAUCZANIA ZDALNEGO W TRAKCIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH E WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

 

2III2021 ZARZĄDZENIE NR 8.ZSSPO.2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie USZCZEGÓŁOWIENIA ZASAD DOTYCZĄCYCH NAUCZANIA ZDALNEGO W TRAKCIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH E WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK) ZAŁĄCZNIK NR 1 (KLIK)

 

9.III2021 ZARZĄDZENIE NR 10.ZSSPO.2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie powołania KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁSPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH (KLIK)

 

18.III2021 ZARZĄDZENIE NR 11.ZSSPO.2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie
SPOSOBU I TRYBU REALIZAJI NAUCZANIA ZDALNEGO ORAZ CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ ORAZ ZASAD ZALICZANIA DO WYMIARU GODZIN POSZCZEGÓLNYCH  ZAJĘĆ REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ LUB INNEGO SPOSOBU KSZTAŁCENIA (KLIK)

 

23.III.2021 ZARZĄDZENIE NR 12.ZSSPO.2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

 

12.IV.2021 ZARZĄDZENIE NR 13.ZSSPO.2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ  SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ (KLIK)

 

ZARZĄDZENIE NR 15.ZSSPO.2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie WZNOWNIENIA ZAJĘĆ SPORTOWYCH REALIZOWANYCH W SZKOLE SPORTOWEJ (KLIK)

 

21.V.2021 ZARZĄDZENIE NR 19.ZSSPO.2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie SPOSOBU I TRYBU REALIZAJI NAUCZANIA ZDALNEGO ORAZ CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ ORAZ ZASAD ZALICZANIA DO WYMIARU GODZIN POSZCZEGÓLNYCH  ZAJĘĆ REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ LUB INNEGO SPOSOBU KSZTAŁCENIA (KLIK)

 

 

RAPORT DOSTĘPNOŚCI:

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego ZSS (kliknij)

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego SP8 (kliknij)
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego VLO (kliknij)

Zamówienia publiczne:

7.01.2020 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W 2020 ROK” CZĘŚĆ 5 I 7. (KLIK)

31.12.2019 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W 2020 ROK”. (KLIK)

18.12.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W 2020 ROK”. (KLIK)

 

9.12.2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) „DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W 2020 ROK”. (KLIK)

 

Na podst.  art. 13 a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843) Zespół Szkół Sportowych ul. Mikołaja 3, 41-106 Siemianowice Śląskie Plan zamówień publicznych w 2019 r. dot. zamówień 2020 r.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Wartość szacunkowa zamówienia w PLN zł netto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych      dla Zespołu  Szkół Sportowych
ul. Mikołaja 3, 41-106 Siemianowice Śląskie

DOSTAWA

PN. na podst art.39 Ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

392 558,62 

wg. kursu euro 4,3117

91 044,98  EURO

Grudzień  2019 R.

 

3.12.2018 Postępowanie w sprawie 392.2.2018 – zapytanie o cenę (KLIK)

 

30.11.2018 Informacja w sprawie 392.2.2018 (KLIK)

Na podstawie art. 13a ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych informuje, iż w roku 2017 zamierza przeprowadzić postepowanie o udzielenie zamówienia: na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej. Powyższe zamówienie na dostawę będzie realizowane w trybie zapytania o cenę w IV kwartale 2017r.

5.12.2017 Informacja w sprawie 392.2.2017 (strona1 strona2)

27.11.2017
Informacja w sprawie 392.2.2017 (klik)

28.11.2016 Informacja w sprawie 392.2.2016 (klik)

5.11.2016 Informacja w sprawie 392.2.2016 (klik)

14.12.2015r. Dot.: postępowania przetargowego nr ZSSPO.392.3.2015
Dyrektor Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych zawiadamia:
najkorzystniejszymi  ofertami  w  postępowaniu  przetargowym na „Dostawę artykułów do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich są oferty złożone przez:

część 2 – dostawy mięsa i wędlin

Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy S.J.
41-922 Radzionków, ul. Szybowa 3
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 2 ofertę złożyła również:

FSP Gastro Sp z o.o.
41-100 Siemianowice Śl., ul. Powstańców 13
ilość uzyskanych pkt. – 91,55

część 3 – dostawy mrożonek

Studio Smaku Beata Szlendak
40-423 Katowice, pl. Wyzwolenia 11/11
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 3 ofertę złożyli również:

Hurtownia Mrożonek Śnieżynka Renata Idzikowska
56-500 Syców, Ślizów 93
ilość uzyskanych pkt. – 87,18
Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy S.J.
41-922 Radzionków, ul. Szybowa 3
ilość uzyskanych pkt. – 85,76

część 4 – dostawy nabiału

Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy S.J.
41-922 Radzionków, ul. Szybowa 3
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 4 ofertę złożyła również:

Studio Smaku Beata Szlendak
40-423 Katowice, pl. Wyzwolenia 11/11
ilość uzyskanych pkt. – 90,43

część 5 – dostawy pieczywa

PPHU Maja M. Buchta, J. Sularz
41-103 Siemianowice Śl., ul. Michałkowicka 107
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 5 ofertę złożył również:

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy A. Ścigała
41-106 Siemianowice Śl, ul. Bytkowska 3
ilość uzyskanych pkt. –79,74

część 6 – dostawy przypraw, produktów sypkich, przetworów, konserw, napoi

Studio Smaku Beata Szlendak
40-423 Katowice, pl. Wyzwolenia 11/11
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 6 ofertę złożyli również:

Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy S.J.
41-922 Radzionków, ul. Szybowa 3
ilość uzyskanych pkt. – 93,22

część 7 – dostawy warzyw i owoców

Silwawit Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śl., ul. Brzozowa 1
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 7 ofertę złożyli również:

Warzywa – Owoce Krawczyk Zbigniew
41-106 Siemianowice Śl., ul. Niepodległości 23b
ilość uzyskanych pkt. – 90,20

część 1 – dostawy garmażerii

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części 1.

 

02.12.2015r. Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych informuje, iż wszczęto postępowanie w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa artykułów do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części:

Część 1 – dostawy garmażerii

Część 2 – dostawy mięsa i wędlin

Część 3 – dostawy mrożonek

Część 4 – dostawy nabiału i tłuszczów

Część 5 – dostawy pieczywa

Część 6 –  dostawy przypraw, produktów sypkich, przetworów, konserw, napoi

Część 7 –dostawy warzyw i owoców

Oferty należy składać w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich do dnia 10.12.2015r. do godziny 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich w Gabinecie Dyrektora w dniu 10.12.2015r. o godzinie 10.15.

SIWZ dostępna jest w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich.

 

20.07.2015r. Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych informuje, iż wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Remont sali gimnastycznej wraz z szatniami i węzłem sanitarnym w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich”.

WYBÓR OFERTY

OGLOSZENIE

OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA

Informujemy, iż uległa zmianie data składania ofert. Oferty można składać do 5.08.2015 do godz. 10.00.

SIWZ

SIWZ WERSJA OBOWIĄZUJĄCA

Instalacja elektryczna

·lampy_szkoła_Siemanowice

·opis_techniczny_instalacje_elektryczne

·sala_elektr_rzut_parteru_inwentaryzacja

·schemat_elektryczny

·szatnia_elektr_rzut_parteru_inwentaryzacja

Instalacja CO i wod-kan

·CO

·opis_wod_kan

·sala_co_2

·szatnia_co_1

·wod_kan_1

·wod_kan_2

·wod_kan_3

remont_sali_gimnastycznej_wraz_z_zapleczami_PRZEDMIAR

specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot

Rysunki

·opis_techniczny_remont_szkoly

·BUD_01

·BUD_02

·BUD_03

·BUD_04

·BUD_05

·BUD_06

·BUD_07

·BUD_08

·BUD_09

·BUD_10

·BUD_11

·BUD_12

·BUD_13

·BUD_14

Oferty należy składać w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich do dnia 4.08.2015r. do godziny 9.00

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich w dniu 4.08.2015r. o godzinie 10.00.

SIWZ dostępna jest w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich.

PYTANIA i ODPOWIEDZI

pytanie_1

pytanie_2_i_3

pytania_od_4_do_14

Redakcja:

Krzysztof Raczewski tel. (32) 220-08-00
Henryk Lazar tel. (32) 220-08-00
e-mail: sekretariat@zss-siemianowice.pl