Podstawowe dane:

Nazwa: Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich
Adres: 41-106 Siemianowice Śląskie ul. Mikołaja 3
Telefony: (32) 220-08-00, 220-08-01, 220-08-02
Fax. (32) 220-12-04
E-mail: sekretariat@zss-siemianowice.pl
Strona internetowa: www.zss-siemianowice.pl

Zakres działania:

W
skład Zespołu Szkół Sportowych wchodzą:
- Szkoła Podstawowa nr 8
- Gimnazjum nr 1
- V Liceum Ogólnokształcące

Baza dydaktyczna szkoły:

- 2 sale sportowe, siłownia, boisko, basen kryty
- 3
pracownie komputerowe
- 2 świetlice szkolne
- Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
- stołówka
- pracownie językowe
- pracownie ogólne
- biblioteki szkolne

Struktura organizacyjna:

Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich:

- dyrektor szkoły- mgr Bogusław Szopa
- wicedyrektor szkoły- mgr Radosław Szymański
- wicedyrektor szkoły- mgr Katarzyna Duda
- wicedyrektor szkoły- mgr Joanna Janta

- kierownik administracyjno- gospodarczy- mgr Patrycja Odrzywolska
- główny księgowy- mgr Elżbieta Buchwald

Liczba miejsc: 979
Liczba oddziałów: 44

Czas pracy: 6:45- 15:50

Podstawa prawna:

AKT ZAŁOŻYCIELSKI: szkoła założona w 2002 roku
Uchwała Nr
Statut Zespołu Szkół Sportowych

RODO -Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Sportowych jest pani Agata Wlazło
tel.: 32 220 08 00 wew. 31, mail:
iodo@zss-siemianowice.pl

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych dla rodziców i uczniów szkoły (KLIKNIJ).


Załatwiane sprawy:

Dyrektor
Zespołu Szkół Sportowych przyjmuje strony:
- po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Wicedyrektor mgr Radosław Szymański przyjmuje strony:
- po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Wicedyrektor mgr Katarzyna Duda przyjmuje strony:
- po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Wicedyrektor mgr Joanna Janta przyjmuje strony:
- po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznymSekretariat czynny od poniedziałku do piątku:
- Szkoła Podstawowa nr 8: 7:15- 15:15
- Gimnazjum nr 1 i VLO: pon: 7.00- 16.30, wt- pt: 7:00- 15.00

Pedagog- mgr Małgorzata Bonarska

Pn 7.30 - 12.00
Wt 11.00 - 15.00
Śr 12.00 - 15.00
Czw 9.45 - 13.45
Pt 7.30 - 12.00
Konsultacje dla rodziców możliwe w innych godzinach po wcześniejszym umówieniu

Psycholog- mgr Romana Jakubczyk

Pn 11.45 - 15.15, konsultacje dla rodziców 16.45 - 17. 45
Wt 7.00 - 11.00
Śr 7.00 - 11.00
Czw 11.45 - 15.45
Pt 11.45 - 15.15

-Sekretariat Gimnazjum nr 1 i V Liceum Ogólnokształcącego: 7:00- 15:00

Pedagog- mgr Aneta Cygan

PONIEDZIAŁEK 12.30-16.00
WTOREK 7.30-12.00
ŚRODA 12.30- 16.00
CZWARTEK 7.30-12.15
PIĄTEK 7.30-13.05
KONSULTACJE DLA RODZICÓW MOŻLIWE W INNYCH GODZINACH PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU


Pedagog- mgr Barbara Urbaniak

Godziny:
Pn: 10.00-12.10
Wt: 10.00 - 16.00
Śr: 7.30 - 9.20
Czw: 9.30 - 13.30
Pt: 10.05 - 16.05

Psycholog- mgr Stella Zdziejowska

pn. 10.00 - 15.00
wt. 12.00 16.00
śr. 9.00 - 12.00
cz. 10.15 - 11.00 i 12.00 - 16.00
pt. 7.30 - 12.00

Biblioteka: codziennie 8:00-15:45

Świetlica: codziennie 7:30- 15:00

Pielęgniarka środowiska szkolnego:
SP
8

- Poniedziałek 7.25 – 15.00
- Wtorek 7.25 – 10.25 oraz 12.15 – 15.20
- Środa 7.25 – 15.00
- Czwartek 7.25 – 15.00
- Piątek 12.15 – 15.20

ZSS

- Poniedziałek 7.45– 10.45
- Wtorek 10.30 – 15.00
- Środa 13.00 – 15.00
- Czwartek 11.20 – 15.20
- Piątek 7.25 – 15.00

Mienie i finanse:

Budżet
ZSS na rok 2016 wynosi:

Pozostałe środki trwałe: 721.643,45
Księgozbiór: 55.090,29
Programy komputerowe: 11.035,97

Środki trwałe: 5.999.171,41
Ogłoszenia:

2.V.2018 Zarządzenie Dyrektora ZSS w sprawie regulaminu udzielania dostępu do informacji publicznej

Oferty pracy:

10.IV.2015 ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Sportowych

29.IV.2015 Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Sportowych

Zamówienia publiczne:

Na podstawie art. 13a ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych informuje, iż w roku 2017 zamierza przeprowadzić postepowanie o udzielenie zamówienia: na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej. Powyższe zamówienie na dostawę będzie realizowane w trybie zapytania o cenę w IV kwartale 2017r.

5.12.2017 Informacja w sprawie 392.2.2017 (strona1 strona2)

27.11.2017
Informacja w sprawie 392.2.2017 (klik)

28.11.2016 Informacja w sprawie 392.2.2016 (klik)

5.11.2016 Informacja w sprawie 392.2.2016 (klik)

14.12.2015r. Dot.: postępowania przetargowego nr ZSSPO.392.3.2015
Dyrektor Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych zawiadamia:
najkorzystniejszymi  ofertami  w  postępowaniu  przetargowym na „Dostawę artykułów do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich są oferty złożone przez:

część 2 – dostawy mięsa i wędlin

Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy S.J.
41-922 Radzionków, ul. Szybowa 3
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 2 ofertę złożyła również:

FSP Gastro Sp z o.o.
41-100 Siemianowice Śl., ul. Powstańców 13
ilość uzyskanych pkt. – 91,55

część 3 – dostawy mrożonek

Studio Smaku Beata Szlendak
40-423 Katowice, pl. Wyzwolenia 11/11
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 3 ofertę złożyli również:

Hurtownia Mrożonek Śnieżynka Renata Idzikowska
56-500 Syców, Ślizów 93
ilość uzyskanych pkt. – 87,18
Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy S.J.
41-922 Radzionków, ul. Szybowa 3
ilość uzyskanych pkt. – 85,76

część 4 – dostawy nabiału

Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy S.J.
41-922 Radzionków, ul. Szybowa 3
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 4 ofertę złożyła również:

Studio Smaku Beata Szlendak
40-423 Katowice, pl. Wyzwolenia 11/11
ilość uzyskanych pkt. – 90,43

część 5 – dostawy pieczywa

PPHU Maja M. Buchta, J. Sularz
41-103 Siemianowice Śl., ul. Michałkowicka 107
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 5 ofertę złożył również:

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy A. Ścigała
41-106 Siemianowice Śl, ul. Bytkowska 3
ilość uzyskanych pkt. –79,74

część 6 – dostawy przypraw, produktów sypkich, przetworów, konserw, napoi

Studio Smaku Beata Szlendak
40-423 Katowice, pl. Wyzwolenia 11/11
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 6 ofertę złożyli również:

Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy S.J.
41-922 Radzionków, ul. Szybowa 3
ilość uzyskanych pkt. – 93,22

część 7 – dostawy warzyw i owoców

Silwawit Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śl., ul. Brzozowa 1
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 7 ofertę złożyli również:

Warzywa – Owoce Krawczyk Zbigniew
41-106 Siemianowice Śl., ul. Niepodległości 23b
ilość uzyskanych pkt. – 90,20

część 1 – dostawy garmażerii

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części 1.02.12.2015r. Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych informuje, iż wszczęto postępowanie w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa artykułów do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części:

Część 1 – dostawy garmażerii

Część 2 – dostawy mięsa i wędlin

Część 3 – dostawy mrożonek

Część 4 – dostawy nabiału i tłuszczów

Część 5 – dostawy pieczywa

Część 6 –  dostawy przypraw, produktów sypkich, przetworów, konserw, napoi

Część 7 –dostawy warzyw i owoców

Oferty należy składać w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich do dnia 10.12.2015r. do godziny 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich w Gabinecie Dyrektora w dniu 10.12.2015r. o godzinie 10.15.

SIWZ dostępna jest w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich.20.07.2015r. Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych informuje, iż wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Remont sali gimnastycznej wraz z szatniami i węzłem sanitarnym w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich”.

WYBÓR OFERTY

OGLOSZENIE

OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA

Informujemy, iż uległa zmianie data składania ofert. Oferty można składać do 5.08.2015 do godz. 10.00.

SIWZ

SIWZ WERSJA OBOWIĄZUJĄCA

Instalacja elektryczna

·lampy_szkoła_Siemanowice

·opis_techniczny_instalacje_elektryczne

·sala_elektr_rzut_parteru_inwentaryzacja

·schemat_elektryczny

·szatnia_elektr_rzut_parteru_inwentaryzacja

Instalacja CO i wod-kan

·CO

·opis_wod_kan

·sala_co_2

·szatnia_co_1

·wod_kan_1

·wod_kan_2

·wod_kan_3

remont_sali_gimnastycznej_wraz_z_zapleczami_PRZEDMIAR

specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot

Rysunki

·opis_techniczny_remont_szkoly

·BUD_01

·BUD_02

·BUD_03

·BUD_04

·BUD_05

·BUD_06

·BUD_07

·BUD_08

·BUD_09

·BUD_10

·BUD_11

·BUD_12

·BUD_13

·BUD_14

Oferty należy składać w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich do dnia 4.08.2015r. do godziny 9.00

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich w dniu 4.08.2015r. o godzinie 10.00.

SIWZ dostępna jest w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich.

PYTANIA i ODPOWIEDZI

pytanie_1

pytanie_2_i_3

pytania_od_4_do_14

Redakcja:

Krzysztof Raczewski tel. (32) 220-08-00
Henryk Lazar tel. (32) 220-08-00
e-mail: sekretariat@zss-siemianowice.pl