Podstawowe dane:

Nazwa: Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich
Adres: 41-106 Siemianowice Śląskie ul. Mikołaja 3
Telefony: (32) 220-08-00, 220-08-01, 220-08-02
Fax
. (32) 220-12-04
E-mail: sekretariat@zss-siemianowice.pl
Strona internetowa: www.zss-siemianowice.pl

Zakres działania:

W
skład Zespołu Szkół Sportowych wchodzą:
- Szkoła Podstawowa nr 8
- Gimnazjum nr 1
- V Liceum Ogólnokształcące

Baza dydaktyczna szkoły:

- 2 sale sportowe, siłownia, boisko, basen kryty
- 2 pracownie komputerowe
- 2 świetlice szkolne
- Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
- stołówka
- pracownie językowe
- pracownie ogólne
- biblioteki szkolne

Struktura organizacyjna:


Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich:

- dyrektor szkoły- mgr Bogusław Szopa
- wicedyrektor szkoły- mgr Małgorzata Marzec
- wicedyrektor szkoły- mgr Katarzyna Duda
- wicedyrektor szkoły- mgr Joanna Janta
- wicedyrektor szkoły- mgr Bonarski Dariusz

- kierownik administracyjno- gospodarczy- mgr Patrycja Odrzywolska
- główny księgowy- mgr Elżbieta Szejn

Liczba miejsc: 1000
Liczba oddziałów: 44

Czas pracy: 6:45- 15:50

Podstawa
prawna:

AKT ZAŁOŻYCIELSKI: szkoła założona w 2002 roku
Uchwała Nr
Statut Zespołu Szkół Sportowych

Załatwiane sprawy:

Dyrektor
Zespołu Szkół Sportowych przyjmuje strony:
- poniedziałek 14.30-16.30

Wicedyrektor mgr Małgorzata Marzec przyjmuje strony:
- czwartek
15.00-16.00

Wicedyrektor mgr Katarzyna Duda przyjmuje strony:
- środa
8.00-9.00

Wicedyrektor mgr Joanna Janta przyjmuje strony:
- piątek
8.00-9.00

Wicedyrektor mgr Dariusz Bonarski przyjmuje strony:
- wtorek
13.00-14.00

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku:
- Szkoła
Podstawowa nr 8: 7:30- 15:30

Pedagog- mgr Małgorzata Bonarska

- poniedziałek: 7.30-12.00
- wtorek: 12.00-15.00
- środa: 10.00-15.00
- czwartek: 9.00-12.00
- piątek: 7.30-12.00

Psycholog- mgr Romana Jakubczyk

- poniedziałek: 11.00-14.00
- wtorek: 7.00-12.00
- środa: 7.00-12.00
- czwartek: 12.00-15.00
- piątek: 11.30-14.30

-Sekretariat Gimnazjum nr 1 i V Liceum Ogólnokształcącego: 7:00- 16:00

Pedagog- mgr Aneta Cygan
- poniedziałek: 12:10-16:00
- wtorek
: 7:30- 13:25
- środa: 8:20- 13:30
- czwartek: 11:00- 15:00
- piątek: 9:15- 12:30


Pedagog- mgr Barbara Urbaniak
- poniedziałek: 10:00-16:00
- wtorek
: 13:15- 17:15
- środa: 11:00- 16:00
- czwartek: 8:20- 12:20
- piątek
: 12:00- 15:00

Biblioteka: codziennie 8:00-15:45

Świetlica: codziennie 7:30- 15:00

Pielęgniarka środowiska szkolnego:
SP
8

- Poniedziałek 11.00- 15.00
- Wtorek 11.00-15.00
- Środa 7.25-15.00
- Czwartek 7.25-11.00/12.00-15.20
- Piątek 7.25-15.00

ZSS

- Poniedziałek 7.25-11.00
- Wtorek 7.25- 11.00
- Środa 7.25-11.00
- Czwartek 7.25-15.00
- Piątek 7.25-15.00

Mienie i finanse:

Budżet
ZSS na rok 2014 wynosi: 9.121.662,00

Pozostałe środki trwałe: 721.643,45
Księgozbiór: 55.090,29
Programy komputerowe: 11.035,97

Środki trwałe: 5.999.171,41
Ogłoszenia:

Oferty pracy:

10.IV.2015 ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Sportowych

29.IV.2015 Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Sportowych

Zamówienia publiczne:

14.12.2015r. Dot.: postępowania przetargowego nr ZSSPO.392.3.2015
Dyrektor Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych zawiadamia:
najkorzystniejszymi
  ofertami  w  postępowaniu  przetargowym na „Dostawę artykułów do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich są oferty złożone przez:

część 2 – dostawy mięsa i wędlin

Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy S.J.
41-922 Radzionków, ul. Szybowa 3
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 2 ofertę złożyła również:

FSP Gastro Sp z o.o.          
41-100 Siemianowice Śl., ul. Powstańców 13
ilość uzyskanych pkt. – 91,55

część 3 – dostawy mrożonek

Studio Smaku Beata Szlendak
40-423 Katowice, pl. Wyzwolenia 11/11
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 3 ofertę złożyli również:

Hurtownia Mrożonek Śnieżynka Renata Idzikowska
56-500 Syców, Ślizów 93
ilość uzyskanych pkt. – 87,18
Zakłady
Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy S.J.

41-922 Radzionków, ul. Szybowa 3
ilość uzyskanych pkt. – 85,76

część 4 – dostawy nabiału

Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy S.J.
41-922 Radzionków, ul. Szybowa 3
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 4 ofertę złożyła również:

Studio Smaku Beata Szlendak
40-423 Katowice, pl. Wyzwolenia 11/11
ilość uzyskanych pkt. – 90,43

część 5 – dostawy pieczywa

PPHU Maja M. Buchta, J. Sularz
41-103 Siemianowice Śl., ul. Michałkowicka 107
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 5 ofertę złożył również:

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy A. Ścigała
41-106 Siemianowice Śl, ul. Bytkowska 3
ilość uzyskanych pkt. –79,74

część 6 – dostawy przypraw, produktów sypkich, przetworów, konserw, napoi

Studio Smaku Beata Szlendak
40-423 Katowice, pl. Wyzwolenia 11/11
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 6 ofertę złożyli również:

Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy S.J.
41-922 Radzionków, ul. Szybowa 3
ilość uzyskanych pkt. – 93,22

część 7 – dostawy warzyw i owoców

Silwawit Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śl., ul. Brzozowa 1
ilość uzyskanych pkt. - 100
uzasadnienie wyboru – najkorzystniejsza oferta

w zakresie części 7 ofertę złożyli również:

Warzywa – Owoce Krawczyk Zbigniew
41-106 Siemianowice Śl., ul. Niepodległości 23b
ilość uzyskanych pkt. – 90,20

część 1 – dostawy garmażerii

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części 1.

 

02.12.2015r. Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych informuje, iż wszczęto postępowanie w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa artykułów do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części:

Część 1 – dostawy garmażerii

Część 2 – dostawy mięsa i wędlin

Część 3 – dostawy mrożonek

Część 4 – dostawy nabiału i tłuszczów

Część 5 – dostawy pieczywa

Część 6 –  dostawy przypraw, produktów sypkich, przetworów, konserw, napoi

Część 7 –dostawy warzyw i owoców

Oferty należy składać w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich do dnia 10.12.2015r. do godziny 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich w Gabinecie Dyrektora w dniu 10.12.2015r. o godzinie 10.15.

SIWZ dostępna jest w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich.

 

20.07.2015r. Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych informuje, iż wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Remont sali gimnastycznej wraz z szatniami i węzłem sanitarnym w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich”.

WYBÓR OFERTY

OGLOSZENIE

OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA

Informujemy, iż uległa zmianie data składania ofert. Oferty można składać do 5.08.2015 do godz. 10.00.

SIWZ

SIWZ WERSJA OBOWIĄZUJĄCA

Instalacja elektryczna

·lampy_szkoła_Siemanowice

·opis_techniczny_instalacje_elektryczne

·sala_elektr_rzut_parteru_inwentaryzacja

·schemat_elektryczny

·szatnia_elektr_rzut_parteru_inwentaryzacja

Instalacja CO i wod-kan

·CO

·opis_wod_kan

·sala_co_2

·szatnia_co_1

·wod_kan_1

·wod_kan_2

·wod_kan_3

remont_sali_gimnastycznej_wraz_z_zapleczami_PRZEDMIAR

specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot

Rysunki

·opis_techniczny_remont_szkoly

·BUD_01

·BUD_02

·BUD_03

·BUD_04

·BUD_05

·BUD_06

·BUD_07

·BUD_08

·BUD_09

·BUD_10

·BUD_11

·BUD_12

·BUD_13

·BUD_14

Oferty należy składać w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich do dnia 4.08.2015r. do godziny 9.00

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich w dniu 4.08.2015r. o godzinie 10.00.

SIWZ dostępna jest w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich.

PYTANIA i ODPOWIEDZI

pytanie_1

pytanie_2_i_3

pytania_od_4_do_14

 

Redakcja:

Krzysztof Raczewski tel. (32) 220-08-00
Henryk Lazar tel. (32) 220-08-00
e-mail: sekretariat@zss-siemianowice.pl